Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Houbard

Steenweg 30

3665 As

Hoofdapotheker: Benoit Houbard

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0433 387 981

Machtigingsnummer APB: 710201

Telefoonnummer: 089 65 66 40

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.